جمعه ۱۳ آذر ۱۳۹۴

GeoGIS

سایتی در زمینه علوم ژئوماتیک

فیلم آموزش اتوکد دو بعدی و سه بعدی (۲۰۱۱)

ارسال توسط راستگو در تاریخ ۶ - اردیبهشت - ۱۳۹۱
Print Friendly

در زیر فیلم های آموزشی قرار داده شده که به خوبی به آموزش نکات و دستورات در نرم افزار اتوکد (AutoCAD) می پردازد.

نکته : جزوات و اطلاعات این سایت به روز خواهند شد پس در زمان دانلود، به تاریخ به روز رسانی آن توجه فرمایید.

تاریخ انتشار : ۹۱/۰۲/۰۴

ایجاد اشیائ سه بعدی و نمایش و چرخش آنها

حجم داده : ۱۳/۵۱ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

ترسیم اشیائ سه بعدی

 حجم داده : ۱۲/۳۷ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

ایجاد انیمشن

حجم داده : ۱۶/۰۰ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

فراخوانی و استفاده از بلوکهای موجود در نرم افزار

حجم داده : ۹/۱۳ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————

ایجاد یک سبک خط اندازه

حجم داده : ۱۲/۸۹ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

 ————————————————————————————————————————————————————————————————-

استفاده از دستور Divide  و  Measure

حجم داده : ۵/۷۸ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

استفاده از دستور خط

حجم داده : ۸/۸۹ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

نحوه استفاده از قابلیت رکورد

حجم داده : ۷/۰۳ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

ایجاد خطوط ابری (Revision Cloud)

حجم داده : ۱۱/۱۵ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

استفاده از ابزار انتخاب مشابه (Select similar)

حجم داده : ۵/۳۹ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

استفاده از اشیائ موجود در Tool Palettes

حجم داده : ۹/۸۲ مگابایت

دانلود : لینک دانلود بخش اول

حجم داده : ۱۰/۴۴ مگابایت

دانلود : لینک دانلود بخش دوم

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

 استفاده از کپی برداری و چسباندن خاص متن از فایل خارجی در اتوکد (Txt Paste Spacial)

حجم داده : ۱۵/۷۵ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

ایجاد یک سبک نمایش جدید (View Style)

حجم داده : ۱۶/۷۷ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

تقسیم بندی صفحه ترسیم و و ایجاد نماهای مختلف برای هر کدام (Viewports)

حجم داده : ۱۰/۵۱ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

 نحوه کار با ابزار نمایش (View)

حجم داده : ۵/۰۵ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

  معرفی محیط اتوکد سه بعدی

حجم داده : ۴/۵۸ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

معرفی کلیه رابط های کاربری در اتوکد

حجم داده : ۸/۱۲ مگابایت

دانلود : لینک دانلود بخش اول

حجم داده : ۶/۹۳ مگابایت

دانلود : لینک دانلود بخش دوم

حجم داده : ۷/۴۸ مگابایت

دانلود : لینک دانلود بخش سوم

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

معرفی روبان های اصلی اتوکد (Ribbon Basice)

حجم داده : ۷/۲۸ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

 ایجاد اشیاء سه بعدی موجود در اتوکد

حجم داده : ۲۴/۸۸ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

 ایجاد کپی به صورت آرایه از اشیاء سه بعدی(۳D Array)

حجم داده : ۵/۵۱ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

استفاده از گیره های اشیاء سه بعدی و ویرایش آنها

حجم داده : ۱۹/۰۲ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

 ایجاد قرینه برای اشیاء سه بعدی (۳D Mirror)

حجم داده : ۵/۷۹ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

 جابجایی و چرخش اشیاء سه بعدی (۳D Move and 3D Rotate)

حجم داده : ۱۲/۰۰ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

 مقیاس و هم راستا کردن اشیاء سه بعدی (۳D scale and 3D Aling)

حجم داده : ۷/۳۸ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

کشش و فشردن و قالب گیری اشیاء سه بعدی (Extrude and press_pull)

حجم داده : ۱۷/۵۷ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

 روشهای مختلف دستیابی به یک فرمان(Starting a Command)

حجم داده : ۴/۱۳ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

 تنظیم سایه اشیاء سه بعدی (Ground Shadows)

حجم داده : ۳/۹۷ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

یکپارچه سازی چند شئی (Join)

حجم داده : ۸/۸۷ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

ویرایش پیشرفته اشیاء سه یعدی (Editing With Filter)

حجم داده : ۲۸/۰۴ مگابایت

دانلود : لینک دانلود

رمز فایل : www.geogis.ir

راهنمای دانلود

راهنمای تصویری دانلود

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Processing your request, Please wait....

۵ نظر

 1. شهاب می‌گوید،

  سلام از این که این فیلم های آموزشی را گداشتید ممنون من مدیروب سایت کودکی از دنیای معماری هستم اگر دوستداشتید خوشحال میشم به  من سر بزنید و باهم تبادل لینک داشته باشیم بای

  ارسال شده در تاریخ آذر ۱۱ام, ۱۳۹۱ در ساعت ۵:۳۲ ب.ظ

 2. hassan می‌گوید،

  عالی ولی من نتونستم دانلود کنم

  ارسال شده در تاریخ بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۱ در ساعت ۱۱:۲۷ ب.ظ

 3. راستگو می‌گوید،

  دوست گرامی برای دانلود فایلها به راهنمای دانلود که در پایین لینک های دانلود قرار دارد توجه فرمایید

  با تشکر

   

  ارسال شده در تاریخ بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۱ در ساعت ۵:۱۰ ب.ظ

 4. صبا می‌گوید،

  سلام من تمام کارهایی که تو راهنما گفت رو انجام دادم و دانلود کردم ولی این فایل ها باز نمی شن! پسوند exe دارند! چطوری باید بازشون کنم؟ممنون میشم راهنمایی کنید!مرسی.

  ارسال شده در تاریخ تیر ۱۱ام, ۱۳۹۲ در ساعت ۳:۰۶ ب.ظ

 5. راستگو می‌گوید،

  با سلام
  دوست گرامی این فایل های به صورت فایل فشرده شده (rar.)هستند نه فایل اجرایی(.exe) شما برای خارج کردن آنها از حالت فشرده نیاز به نزم افزار Winrar داردید
  اگر مشکی بود می توانید باز مکاتبه کنید
  پیروز باشید

  ارسال شده در تاریخ تیر ۱۱ام, ۱۳۹۲ در ساعت ۸:۰۹ ب.ظ

نظر شما


وارد شوید