شنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۴

GeoGIS

سایتی در زمینه علوم ژئوماتیک

Print Friendly

نرم افزار آرک جی آی اس (ArcGIS) از فرمت های دو نرم افزار قدرتمند اتوکد (AutoCAD) و ماکرواستیشن (MicroStation) در زمینه گرافیک، پشتیباانی می کند.

از فرمت اتو کد دو فرمت DWG و DFX و از فرمت ماکرواستیشن فرمت DGN را به صورت مستیم پشتیبانی می کند.

 

نسخه ۹٫۳ آرک جی ای اس (ArcGIS 9.3)  از فرمت های نسخه های زیر اتوکد پشتیبانی می کند.

AutoCAD DWG and DXF

قابلیت خروجی دادن قابلیت خواندن شماره نسخه فرنت

شماره نسخه نرم افزار

نام نرم افزار

دارد Release 12

۱۲

AutoCAD Release 12

دارد Release 13

۱۳

AutoCAD Release 13

دارد دارد Release 14

۱۴

AutoCAD Release 14

دارد دارد

۲۰۰۰

۱۵٫۰

AutoCAD 2000

دارد دارد

۲۰۰۰

۱۵٫۰

AutoCAD 2002

دارد دارد

۲۰۰۴

۱۶٫۰

AutoCAD 2004

دارد دارد

۲۰۰۴

۱۶٫۱

AutoCAD 2005

دارد دارد

۲۰۰۴

۱۶٫۲

AutoCAD 2006

دارد دارد

۲۰۰۷

۱۷٫۰

AutoCAD 2007

دارد دارد

۲۰۰۷

۱۷٫۱

AutoCAD 2008

 

نسخه ۹٫۳ آرک جی ای اس (ArcGIS 9.3)  از فرمت های نسخه های زیر ماکرواستیشن پشتیبانی می کند.

قابلیت خروجی دادن قابلیت خواندن شماره نسخه فرنت شماره نسخه نرم افزار نام نرم افزار
دارد ۵ ۵٫x MicroStation 95
دارد ۵ ۵٫x MicroStation SE
دارد ۷ ۷٫x MicroStation/J
دارد دارد ۸ ۸٫x MicroStation V8

 

نسخه ۱۰ آرک جی ای اس (ArcGIS 10)  از فرمت های نسخه های زیر اتوکد پشتیبانی می کند.

AutoCAD DWG and DXF

قابلیت خروجی دادن قابلیت خواندن شماره نسخه فرنت شماره نسخه نرم افزار

نام نرم افزار

دارد

Release 12

۱۲

AutoCAD Release 12

دارد

Release 13

۱۳

AutoCAD Release 13

دارد دارد

Release 14

۱۴

AutoCAD Release 14

دارد دارد

۲۰۰۰

۱۵٫۰

AutoCAD 2000

دارد دارد

۲۰۰۰

۱۵٫۰

AutoCAD 2002

دارد دارد

۲۰۰۴

۱۶٫۰

AutoCAD 2004

دارد دارد

۲۰۰۴

۱۶٫۱

AutoCAD 2005

دارد دارد

۲۰۰۴

۱۶٫۲

AutoCAD 2006

دارد دارد

۲۰۰۷

۱۷٫۰

AutoCAD 2007

دارد دارد

۲۰۰۷

۱۷٫۱

AutoCAD 2008

دارد دارد

۲۰۰۷

۱۷٫۲

AutoCAD 2009

دارد دارد

۲۰۱۰

۱۸٫۰

AutoCAD 2010

 

نسخه ۱۰ آرک جی ای اس (ArcGIS 10)  از فرمت های نسخه های زیر ماکرواستیشن پشتیبانی می کند.

MicroStation DGN

قابلیت خروجی دادن قابلیت خواندن شماره نسخه فرنت شماره نسخه نرم افزار

نام نرم افزار

دارد

۵

۵٫x

MicroStation 95

دارد

۵

۵٫x

MicroStation SE

دارد

۷

۷٫x

MicroStation/J

دارد دارد

۸

۸٫x

MicroStation V8

Processing your request, Please wait....

نظر شما


وارد شوید